Accomodation

Accomodation

 

 Novotel Sydney

Novotel Sydney

169-179 Thomas Street, Sydney, NSW 2000 

Phone 92816888, Fax 9281 6688,

website: http://www.novotelsydneycentral.com.au/

Holiday Inn Darling Harbour

68 Harbour Street, Darling Harbour, NSW, 2000

Phone 9291 0244, Fax 9281 1212,

website:www.holidayinn.com.au

Tank Stream Hotel

97-99 Pitt Street

Sydney  NSW  2000

Ph: 9233 3628www.tankstreamhotel.com

 

Mountbatten Hotel

Level 2, 65 Campbell Street, Surry Hills, NSW, 2010

Phone 9280 0288, Fax 9280 0299,

website:www.hostels.com.au/mountbattenhotel

 

Seasons Darling Harbour

38 Harbour Street, Sydney, NSW, 2000

Phone 9268 5888, Fax 9268 5666,

website:www.seasonsdarlingharbour.com.au

 

Triple Ace Hotel

Level 2, 65 Campbell Street, Surry Hills, NSW, 2010

Phone 9280 0288, Fax 9280 0299

 

Vibe Hotel Darling Harbour

319-325 Sussex Street

Sydney  NSW  2000

Ph:9060 8888

Website: https://vibehotels.com